płacić [zapłacić] wysoką cenę


płacić [zapłacić] wysoką cenę
płacić [zapłacić] wysoką cenę {{/stl_13}}{{stl_8}}{za coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}'cierpieć z powodu podjęcia jakichś działań, uważanych przez siebie za słuszne': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zapłacił wysoką cenę za swą niezłomność. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zapłacić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}płacić ZOB.Bóg zapłać; drogo zapłacić {{/stl 7}}{{stl 8}}{za coś} {{/stl 8}}{{stl 7}}; nie dać [nie zapłacić] (złamanego) grosza [centa]; płacić – zapłacić frycowe; płacić [zapłacić] wysoką cenę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cena — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż I, CMc. cenanie {{/stl 8}}{{stl 7}} ilość pieniędzy potrzebna do kupienia jednostki (sztuki) lub porcji jakiegoś towaru : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cena detaliczna, zbytu, hurtowa, umowna, jednostkowa, giełdowa, dumpingowa,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wysoki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, wysokiocy, wyższy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający stosunkowo dużą odległość między podstawą a wierzchołkiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wysoki budynek. Wysokie drzewo. Wysoka góra …   Langenscheidt Polski wyjaśnień